Vítáme Vás na oficiálních stránkách Paintball Březová. Nepřehlédněte články!!! "Jak si zahrát paintball zadarmo" a "Slevové karty" 
Dobré ráno, dnes je 16. června 2019 svátek má: Zbyněk Počet přístupů: 57337
Německá verze  
Hledání
Fotoalbum
Odběr novinek
Jméno
Email
Počítadlo
ashrae 62.1api 1104aws d1.1aws download2014 asme standardasme a17.1ASME Y14.5IPC A-610Easme b31.1asme b31.3ASME QEI-1  moncler online replica horloges 
NATO Response Force – NRF (Síly rychlé reakce NATO)

Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF) jsou speciální mnohonárodní jednotky, které budou sloužit alianci v případě, když bude nutné okamžitě zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky budou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly. NRF se stanou nejvýznamnější silou NATO pro řešení aktuálních krizových situací. Dokonale vybavené, flexibilní, interoperabilní – NRF jsou jednotkami pro 21. století.
 Dvě nejdůležitější vlastnosti NRF jsou:
-
přizpůsobivé složení jednotek (konkrétní složení a výbava vysílaných sil rychlé reakce bude vždy  záviset na podmínkách dané operace; NATO bude v rámci NRF usilovat o operativní vysílání jednotek, jejichž nasazení bude nejefektivnější)
- schopnost se rychle dopravit a zasáhnout kdekoli na světě, a to v limitu do pěti až třiceti dní.

NRF budou schopny samostatně plnit vojenské mise, mohou však sloužit i jako součást dalších jednotek NATO. NRF budou vybaveny tak, aby mohly bez zásobování působit samostatně až po dobu jednoho měsíce. Na rozdíl například od misí NATO v Bosně nebudou NRF trvale působit na jednom místě – budou vysílány tam, kde je to třeba, ale pouze na dobu nezbytně nutnou, než misi převezmou stabilizační jednotky.
 Některé jednotky NRF již dosáhly počátečních operačních schopností (Initial Operational Capabilities - IOC), na konečné podobě složení sil rychlé reakce se ještě pracuje. Plně funkční budou NRF v roce 2006.
 NRF budou složeny z částí jednotlivých armád členských států NATO. Národní složení NRF bude rotační, všechny jednotky budou nicméně procházet nejprve náročným výcvikem, aby mohly být použity v mezinárodních a mezi-armádních silách. Jednotky NRF budou rotovat každého půl roku (operační doba pohotovosti), a tak i když NRF budou složeny funkčně ze stále stejných jednotek, jejich národní obsazení bude každý půlrok jiné.
 Česká republika se na složení NRF zatím účastnila rámci třetí rotace (NRF 3)  od prosince 2003 do ledna 2005 vytvořením praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO.
    
SLOŽENÍ, STRKUKTURA A VELIKOST NRF

- NRF budou složeny z námořních, pozemních i vzdušných sil. Přesný poměr mezi jednotlivými silami není určen, pro konkrétní mise se NRF budou sestavovat na základě aktuálních požadavků a situace.
- NRF budou celkem mít zhruba
21 000 vojáků. Tohoto počtu a plné připravenosti by NRF měly  dosáhnout na podzim roku 2006.
- NRF budou podléhat přímému
velení Vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě (SACEUR).
- NRF budou mít celkem
šest rotací. Bude tedy existovat šest co se týče složení shodných verzí NRF. Lišit se budou tím, jak který stát bude přispívat do konkrétní rotace. (NRF tedy vždy budou mít například protichemickou jednotku, ale ne vždy bude mít pohotovost prapor sídlící v Liberci.) Každá rotace NRF bude v pohotovosti půl roku, potom ji vystřídá další.
        NRF A ČESKÁ REPUBLIKA
Do NRF přispívala ČR od října 2003 mobilní četou radiačního a chemického průzkumu, jednotkou provádění dekontaminace s týmy pro dekontaminaci, prostředky pro úpravu vody a její přepravu a týmem pro odběr vzorků biologických látek.
Česká republika byla vedoucí zemí Mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO od 1. prosince 2003 do 15. ledna roku 2005, a to v rámci tzv. třetí rotace Sil rychlé reakce (NRF 3). Vedoucí zemí v následující rotaci, NRF 4, je Německo. Do čtvrté rotace se ČR nezapojí.
      CHRONOLOGIE:
2002 
 

 • NATO učinilo v listopadu na summitu v Praze v roce 2002 klíčové rozhodnutí s cílem přeměnit své síly z 20.století tak, aby byly schopné reagovat na výzvy století 21. Jednak se vyslovilo pro změnu struktury svých sil (NATO Force Structure). Na tomto základě bylo rozhodnuto o vytvoření Sil rychlé reakce (NATO Response Force - NRF).

2003

 • V červnu ministři obrany členských zemí V Bruselu schválili koncept vytváření NRF.

 • 8.-9. října se v Colorado Springs (USA) sešli ministři obrany ke kontrole probíhajícího budování NRF.

 • 15. října byl v Brunnsumu v Nizozemí předveden prototyp prvních jednotek NRF (NRF 1, tj. první rotace NRF z celkových 4), které tvoří jádro nových sil. NRF měly skoro 9 tisíc vojáků ze 14 zemí. NRF dosáhly počátečních operačních schopností (Initial Operational Capability - IOC).

 • 20. listopadu se v Turecku uskutečnilo první praktické cvičení NRF.

 • 1. prosince prapor chemické, biologické a radiační obrany pod velením ČR dosáhl IOC.

2004

 • V lednu byla sestavena druhá rotace NRF (NRF 2) a v pohotovosti nahradila NRF 1.

 • 19. března - Italské jednotky uskutečnily cvičení v rámci přípravy na začlenění svých pozemních jednotek do třetí rotace Sil rychlé reakce (NRF 3), k čemuž dojde 1.7. 2004. Více zde.

 • 25. května  6. června proběhlo v Itálii cvičení Allied Action '04, jehož cílem bylo osvědčit připravenost jednotek NATO pro třetí rotaci Sil rychlé reakce (NRF 3). Cvičení se zúčastnilo 2600 vojáků z 23 zemí NATO a z 12 zemí PfP. Více zde.

 • V červnu vydala tisková kancelář aliance NATO Briefing, který je věnován Silám rychlé reakce.

 • K 1. červenci bylo dokončeno sestavování třetí rotace NRF (NRF 3), která bude nyní na půl roku je ve stavu pohotovosti.

 • 1. července dosáhl prapor chemické,biologické a radiační ochrany pod velením ČR plné operační schopnosti (Full Operational Capabilities – FOC) a půl roku bude mít neustálou pohotovost k plnění úkolů v rámci NRF 3. Postup jejich nasazování schválil koncem června Parlament ČR. Více zde

 • 30. září - 16. října proběhlo cvičení Destined Glory 2004 na Sardinii. Cvičení má za úkol demonstrovat počáteční operační schopnosti NRF. Zapojeno je 9500 vojáků, 47 lodí a 46 letadel z 11 zemí NATO. Více zde.

 • 13. října   dosáhly Síly rychle reakce NATO (NRF) počátečních operačních schopností. Oznámili to tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer a generál J.L. Jones na schůzce ministrů obrany NATO v Rumunsku. NRF mají v současnosti 17 000 vojáků. Síly rychlé reakce jsou připraveny k okamžitému použití kdykoli a kdekoli. Více zde.

 • 8. - 24. listopadu proběhlo v Nizozemí a Itáli cvičení Allied Warrior 04, do kterého se zapojily pozemní jednotky NRF. Nacvičovala se reakce na fiktivní krizi pod mandátem OSN. Zapojeno je 900 vojáků z 16 zemí NATO(ČR se neúčastní). Jednalo se o finální cvičení čtvrté rotace před její aktivací počátkem roku 2005. Více zde.

2005

 • Od 14. ledna do 1. července  je v pohotovosti čtvrtá rotace NRF, která je pod německo-nizozemským velením. V rámci NATO spadá NRF 4 pod Velitelství společných sil NATO v Neapoli (Joint Forces Command HQ). Tak jako každá ze šesti rotací NRF se skládá z pozemních sil (Land Component Command - Headquarters 1 Corps, Německo), vzdušných sil (Air Component Command - Air Izmir, Turecko) a námořních sil.

 • Účast České republiky v NRF skončila k 15. lednu 2005. ČR se do čtvrté rotace NRF nezapojí, bude ve své účasti pokračovat až od července 2005 v rámci NRF 5.

 • Od 1. července bude mít pohotovost pátá rotace NRF pod velením Španělska.

2006

V říjnu NRF dosáhnou plných operačních schopností (FOC), a budou tak zcela připraveny vykonávat zadané mise v plném rozsahu. NRF budou čítat zhruba 21 000 vojáků.

Proč Síly rychlé reakce vznikají?

 • Vzhledem k měnícímu se bezpečnostnímu prostředí ve světě v posledních letech je základním smyslem NRF vybavit alianci vysoce účinnými jednotkami, které budou v případě potřeby k okamžitému nasazení. Tyto jednotky musí mít potřebný výcvik a rovněž osvědčení pro vzájemnou  spolupráci.

 • Účelem NRF je okamžitě poskytnout integrované a plně interoperabilní námořní, pozemní a vzdušené jednotky pod jedním společným velením, kdykoli o to Severoatlantická rada požádá. Společné velení je pro NATO novým konceptem, protože aliance zatím užívala své zdroje nezávisle na sobě (např. operace na Balkáně byla hlavně pozemní, v Kosovu byla operace letecká, přítomnost NATO ve Středomoří je operace námořní atp.).

 • NATO dosud postrádalo jednotky, které by byly schopné rychle (v řádu dní) zasahovat v různých situacích od udržování míru až po boj. Zatím takové jednotky byly sestavovány jen v případě potřeby, nyní je NATO bude mít k dispozici neustále.

 • NRF budou sloužit také jako iniciátor změn a vývoje aliančních sil, protože budou složeny z elitních jednotek armád členských zemí NATO.

 • NRF budou fungovat jako prostředek k naplňování cílů dlouhodobého rozvoje schopností NATO podle Pražského závazku ke schopnostem (Prague Capabilities Commitment – PCC; detaily o PCC viz zde).

          Pro jaké mise budou NRF určeny?

Až NRF dosáhnou plných operačních schopností (Full Operational Capabilities – FOC) v roce 2006, budou využívány zejména pro plnění úkolů, ve kterých bude nezbytné, aby NATO zasáhlo co nejúčinněji a v co nejkratším čase. Podrobný seznam misí bude ještě vytvořen, nicméně již nyní je důležitým aspektem možnost NRF zasahovat globálně, tedy kdekoli na světě. NRF budou rámcově určeny pro tyto mise:

 • zasahování v krizových situacích/Crisis Response (včetně peacekeepingu)

 • podpora operací proti terorismu

 • následný management/Consequence Management (včetně zásahů jednotek chemické, biologické a radiační ochrany a humanitárních krizí)

 • nastolování míru/Peace Enforcement

 • operace na zajištění sankcí (námořní embarga, bezletové zóny,...)

 • přípravné jednotky prvního vstupu/Initial Entry Force, které chystají místo pro příchod větších jednotek

 • demonstrativní síly/Demonstrative Force pro odrazení agrese

 • evakuace civilistů  Zdroj: Natoaktual, NATO

 


Datum: 05.03.2005
Autor: ADMIN
Počet přístupů: 121105
hodnocení
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Známka: 0.34
počet známek: 69474